Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng VNAds

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng (“ĐKSD”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “VNAds” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các Dịch vụ do Công Ty TNHH VNAppMob (“VNAppMob”) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong ĐKSD này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Đồng ý với Điều khoản

 • Tất cả người dùng có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ phù hợp với các mục nêu trong Điều khoản này. Khi cài đặt và sử dụng dịch vụ, người dùng được coi là đã đồng ý với các ĐKSD này.
 • Trẻ vị thành niên có thể sử dụng Dịch vụ khi có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 • Nếu người dùng sử dụng dịch vụ trên danh nghĩa, hoặc cho các mục đích của một doanh nghiệp kinh doanh, thì doanh nghiệp kinh doanh đó cũng được coi là đã đồng ý với các ĐKSD.
 • Trong trường hợp có những Điều khoản riêng cho Dịch vụ, người dùng cũng phải tuân theo Điều khoản riêng cũng như các ĐKSD này.
 • ĐKSD này và các Điều khoản riêng có thể được cập nhật thường xuyên bởi VNAppMob mà không cần thông báo trước cho người dùng, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website http://vnappmob.com/. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong ĐKSD và Điều khoản riêng ban đầu. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ, người dùng được coi là đã đồng ý với các ĐKSD và Điều khoản riêng được sửa đổi. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

2. Giới Thiệu Về Ứng Dụng

VNAds là ứng dụng đăng tin rao vặt và kết nối đa phương tiện dành riêng cho người dùng di động tại Việt Nam. Ứng dụng bao gồm các tính năng chính như: (1) Đăng tin mua bán và hình ảnh sản phẩm, (2) Chia sẻ tin đăng lên mạng xã hội, (3) Tán gẫu, (4) Hộp thư cá nhân,....Ứng dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Android, iOS, WinPhone, BB10.

3. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi VNAppMob, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi VNAppMob và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của VNAppMob.

4. Tài Khoản

Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của VNAppMob, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

a. Quy định về Tên đăng nhập

Tên đăng nhập được xác định là của riêng cá nhân thành viên. Thành viên có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân. Không chọn tên đăng nhập đại diện cho một tập thể, hội, nhóm.
Không chọn tên đăng nhập liên quan đến chính trị và tôn giáo, dưới bất cứ hình thức nào. Không đặt tên đăng nhập là tên các chính trị gia, các danh nhân Việt Nam.
Không chọn tên đăng nhập gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Không dùng tên đăng nhập để chỉ trích, bôi bác, phản đối hay tẩy chay bất kỳ sản phẩm, cá nhân hay tổ chức nào.
Không chọn tên đăng nhập giống hay gần giống với Ban Quản trị VNAppMob, ví dụ như: VNAppMobxyz, Adminxyz, Modxyz,…
Chỉ bao gồm các chữ cái a - z, A - Z, chữ số 0 - 9, gạch dưới (_), gạch ngang (-), dấu chấm (.). không có khoảng trắng, không sử dụng tiếng Việt có dấu.

b. Avatar (Hình ảnh đại diện)

Không sử dụng các hình ảnh nhạy cảm liên quan đến chính trị, tôn giáo, các hình ảnh chính trị gia.
Không chọn avatar là hình ảnh phản cảm, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Không dùng avatar để chỉ trích, bôi bác, phản đối hay tẩy chay bất kỳ sản phẩm, cá nhân hay tổ chức nào.

5. Quy định về nội dung đăng

Nội dung và hình thức không được:

 • Các bài post có nội dung, hình ảnh trái thuần phong mĩ tục.
 • Liên quan đến an ninh, chính trị, chống lại nhà nước Việt Nam. tiết lộ bí mật quốc gia, gây phương hại đến an ninh xã hội.Gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
 • Dùng các từ ngữ không phù hợp để chỉ trích, gây gỗ. vi phạm thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa Việt Nam, Tuyên truyền, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội.
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật (Nghị định 59/2006/NĐ-CP).
 • Ảnh hưởng đến đời tư, danh dự, uy tín của cá nhân / tổ chức. Vu khống, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm, chỉ trích cá nhân / tổ chức. gây mâu thuẫn giữa các thành viên. Mang hàm ý công kích, bêu rếu cá nhân hoặc tổ chức nào đó.

6. Giới hạn sử dụng dịch vụ

Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của VNAppMob:

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;
 • Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của VNAppMob, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi VNAppMob;
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;
 • Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi VNAppMob trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • Các hình thức vi phạm khác.

7. Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, VNAppMob có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, VNAppMob và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

8. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

a. Khi sử dụng Ứng Dụng

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý, (3) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với VNAppMob về việc truy cập này.

b. Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như: tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;
Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản VNAds mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;
Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm và chia sẻ mạng xã hội của Ứng Dụng;
Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của bạn trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng Ứng Dụng và tránh trường hợp bạn bị mất dữ liệu. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn.
Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.

9. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

VNAppMob sử dụng các phương thức truyền tin an toàn và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn bằng thuật toán riêng của VNAppMob. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho VNAppMob hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

10. Không Đảm Bảo

VNAppMob không bảo đảm truy cập vào các Dịch vụ được liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn, và có thể có nhiều yếu tố can thiệp vào hoạt động của Ứng dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của VNAppMob. Ứng dụng và các Dịch vụ được cung cấp nguyên trạng và khi có sẵn, không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay ngụ ý, và bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp với mục đích, tiêu đề hay không vi phạm.

Trong phạm vi cho phép bởi luật pháp VNAppMob loại trừ tất cả các bảo đảm, điều kiện hay các điều khoản ngụ ý khác, cho dù được ngụ ý bởi đạo luật hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều điều khoản nào về kỹ năng, sự cẩn thận hay kịp thời của việc thực hiện.

11. Các Đường Liên Kết Đến Trang Web Bên Thứ Ba

Ứng dụng có thể chứa các đường liên kết và/hoặc nhắc đến các trang web khác (Các trang web bên thứ ba).

VNAppMob sẽ không chịu trách nhiệm đối với nội dung, tính chính xác và/hoặc các ý kiến được đưa ra trong Các trang web Bên thứ Ba.

VNAppMob không điều tra, giám sát hay kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của Các trang web Bên thứ Ba.

Việc chứa và/hoặc đề cập đến các đường liên kết hay địa chỉ internet trên Trang web không hàm ý rằng VNAppMob ủng hộ hay tán thành các trang đó.

Trong trường hợp Người dùng quyết định rời khỏi Ứng dụng và truy cập Các trang web Bên thứ Ba, Người dùng phải chịu mọi rủi ro.

12. Loại Trừ Trách Nhiệm

Trong toàn bộ phạm vi được pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp và hoàn cảnh nào VNAppMob, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của VNAppMob, cũng không phải chịu trách nhiệm đối với:

 • (a) Bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất trừng phạt, ngẫu nhiên hay mang tính hậu quả nào liên quan đến thỏa thuận này bao gồm các thiệt hại kinh tế (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh hay tiết kiệm dự tính); hoặc
 • (b) Bất kỳ thiệt hại danh tiếng hay uy tín nào; hoặc
 • (c) Bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hay mang tính hậu quả nào phát sinh từ hay có liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động xử lý vi phạm hợp đồng, các hành động theo luật dân sự về sự khinh suất, phỉ báng, vi phạm bản quyền, vi phạm thương hiệu, bán hàng giả, vi phạm các thiết kế công nghiệp đã đăng ký, vi phạm bằng sáng chế, vi phạm bí mật nghề nghiệp; hoặc
 • (d) Bất kỳ trách nhiệm nào theo thông luật; hoặc
 • (e) Theo bất kỳ cách nào khác.

Theo phạm vi nêu trên, không có điều nào trong Thỏa thuận này sẽ được xem là giới hạn hay loại trừ trách nhiệm của VNAppMob đối với khai báo gian lận, hoặc đối với các trường hợp tử vong hay thương tích cá nhân gây ra bởi khinh suất của VNAppMob hay sự khinh suất của các viên chức, đại lý hay nhân viên của VNAppMob.

Để tránh nghi ngờ, VNAppMob không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành động hoặc thiếu sót của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác hoặc đối với sự cố hay trục trặc của mạng và thiết bị của họ.

13. Bồi Thường

Người dùng tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho VNAppMob, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của VNAppMob không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn nào (bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà VNAppMob phải chịu hay chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Thỏa thuận này của Người dùng (bao gồm các tài liệu được đề cập), hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Người dùng.

14. Miễn Trừ

Trong trường hợp một Người dùng có tranh chấp, khiếu nại và/hoặc hành động chống lại một hay nhiều Người dùng khác, Người dùng qua đây đồng ý miễn trừ trách nhiệm của VNAppMob, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của VNAppMob tới phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, phí tổn, chi phí và thiệt hại (thực tế và mang tính hậu quả) nào thuộc tất cả các loại và tính chất, đã biết và chưa biết, có ngờ tới và không ngờ tới, được tiết lộ và không được tiết lộ (bao gồm các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến các tranh chấp đó theo bất kỳ cách nào.

15. Phí Và Các Khoản Thu

VNAppMob cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

16. Lưu Ý Sử Dụng

Một số tính năng tán gẫu, hộp thư cá nhân có thể gây phiền toái cho người sử dụng. Khi sử dụng tính năng này, bạn có thể tìm thấy được bạn mới và đồng thời bạn cũng sẽ được tìm thấy bởi người lạ. Bạn phải cẩn thận khi trao đổi nội dung với người lạ thông qua tính năng này, nếu bạn phát hiện người lạ có dấu hiệu lừa đảo hoặc phạm tội, xin hãy báo cáo lại cho chúng tôi hoặc cơ quan Pháp Luật gần nhất.

17. Liên Lạc Với Chúng Tôi

 • Địa chỉ email: [email protected]
 • Công Ty TNHH VNAppMob: 442/43 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
 • Giấy phép ĐKKD số 0312535071 cấp tại sở kế hoạch và đầu tư TPHCM

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.